Fórum dotazů – venkovní žaluzie

Odpovědi na časté i zcela konkrétní dotazy našich čtenářů na téma venkovní žaluzie jsme pro vás shrnuli do uceleného textu.

Připravujeme dokumentaci pro provedení stavby na rodinný dům a používáme venkovní žaluzie. Jak lze kotvit vodicí lištu? Rám okna osazujeme na hranu nosné konstrukce, tepelnou izolací překrýváme rám okna o cca 4 cm. Vodicí lištu nechceme kotvit do rámu okna. Vodicí lištu bychom schovali do tepelné izolace. Typ žaluzií např.: C-80.

Pro tento případ je možno použít variantu se zapuštěnou vodicí lištou. Princip je ten, že se do ostění před omítkami osadí tzv. „zápustné pouzdro“ sloužící jako drážka pro vložení samotné vodicí lišty.

Existuje nějaký vypínač, který by byl schopen ovládat 3 ks žaluzie vedle sebe (17502450 + 17502450 + 1750*2450), tzn. 3 ks motorické žaluzie ovládané 1 vypínačem?

Lze použít běžný vypínač, resp. žaluziový ovladač, ale elektrické zapojení záleží na použitém typu pohonu. Elektromechanické pohony je všeobecně zakázáno zapojovat paralelně, proto by se v tomto případě mezi žaluziový ovladač a pohony musela vložit ještě vhodná jednotka skupinového řízení. V případě, že by byly použity elektronické pohony s vestavěnou řídicí elektronikou, je jejich přímé paralelní zapojení na jeden ovladač možné. Vždy je ovšem nutné dodržet pokyny a požadavky, uvedené výrobcem pohonu v návodu k instalaci. Dále je nutné mít na paměti, že všechny tři žaluzie se budou ovládat společně, bez možnosti jejich jednotlivého ovládání. V krajním případě se tak vlivem různých mrtvých chodů mechanismů jednotlivých žaluzií mohou při požadavku na částečné pootevření lamel jejich polohy na jednotlivých žaluziích mírně lišit.

Existuje kryt žaluzie připravený na skrytí pod omítku případně zateplení, kde by na krytu bylo z vnější strany např. 20 mm izolace nebo podobně?

Existují speciální (podomítkové) držáky žaluzie, na které je možno upevnit nějakou stavební desku. Další možnost je použití tzv. podmítkové schránky, do které se osadí žaluzie.

Projektuji dům s poměrně velkým oknem a investor uvažuje o vnějších žaluziích. Okno je velmi vysoké a v nadpraží není bohužel dost místa na box žaluzií. Z tohoto důvodu bude třeba po výšce dělené žaluzie. Jaké jsou orientační minimální rozměry boxů žaluzie pro výšku zasklení 2100 mm a 2600 mm?

Existují speciální (podmítkové) držáky žaluzie, Velikost nábalů venkovních žaluzií je různá dle zvoleného typu lamely. Např. žaluzie C80 ovládána motoricky výšky 210 cm má nábal 28 cm (resp. 260 cm – 32 cm). Bližší informace najdete u výrobců.

Řeším instalaci venkovního stínění do rekonstruované budovy. Chtěla bych se ujistit, že v případě podomítkové varianty venkovní rolety je možné provést přes roletu zateplovací systém? Existuje nějaké řešení tepelného mostu ve spáře mezi pouzdrem rolety a nadpražím? Je možné stejným systémem jako venkovní rolety řešit i venkovní žaluzie?

Podmítkový box může být překrytý pouze z čelní strany. Ve spodní části je revizní klapka, která umožňuje přístup do boxu. Spáru mezi boxem a nadpražím lze řešit vložením tepelné izolace. Venkovní žaluzie jsou systémově jiné, než venkovní rolety a řeší se jinak. Venkovní žaluzie do roletové schránky mohou být řešeny stejným způsobem.

Po instalaci žaluzií se Z profilem jsem zjistil, že poslední spodní díl se nedovírá, protože leží na parapetu a vzniklou škvírou proniká světlo. Domnívám se, že žaluzie by do sebe měly zapadnout, aby se zabránilo prosvitu, což je cílem Z profilu a žaluzie by neměla dosedat na parapet, ale viset nad ním. Jaký je názor výrobce?

Správné provedení venkovní žaluzie je takové, že spodní lamela se nedotýká parapetu.
Při vyměřování je tedy potřeba určit výšku žaluzie tak, aby mezi parapetem a spodním profilem byla zachována mezera cca 20 mm.

Jaké vypínače motorického ovládání je možné použít pro venkovní žaluzie?

Vypínač pro žaluzie nebo rolety musí splňovat určité požadavky:
a) spínač musí mít tzv. blokaci sepnutí obou směrů otáčení, která vylučuje současné připojení fáze na oba vývody,
b) dále musí zaručit, že při zadání povelu pro opačný směr během chodu pohonu, bude mezi přepnutím fáze z jednoho vývodu na druhý vložena prodleva min. 0,5 s.

Na domě jsou umístěny venkovní žaluzie s ručním ovládáním a došlo k nedopatření: zahradní závlaha se zasekla a pár hodin stříkala vodu přímo na převodový systém žaluzií. Je 45 stupňová převodovka a celkově ten mechanismus stavěný na působení stříkající vody nebo by měl být úplně v suchu?

Venkovní žaluzie je konstruovaná pro vnější prostředí, není ale odolná proti přímému působení stříkající vody. Proto by měla být chráněna krycím plechem či umístěna v boxu.

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů