Fórum dotazů – pohony a řízení

Odpovědi na časté i zcela konkrétní dotazy našich čtenářů na téma pohony a řízení jsme pro vás shrnuli do uceleného textu.

Jaký vliv na naše zdraví mají radiové vysílače používané ve stínicí technice?

Vysílače používané ve stínicí technice vysílají signál jen po dobu několika milisekund, když jsou právě používány. Například mobilní telefony vysílají signál permanentně. Vysílací výkon vysílačů stínicí techniky dosahuje hodnot max. 10 mW, v průměru však jen cca 4 mW. Vysílací výkon mobilních telefonů může dosahovat až 2000 mW. Vysílače při ovládání držíte buď v ruce anebo jsou připevněné na stěně, k hlavě se dostane max. cca 0,025 mW, zatímco mobilní telefony představují při hovoru zátěž 100–2000 mW, v závislosti na vzdálenosti od vysílače. Z výše uvedeného vyplývá, že vysílače používané ve stínicí technice pro nás nepředstavují žádné zdravotní riziko.

Je možné, aby se garážová vrata ovládaná elektrickým pohonem samovolně aktivovala?

Většina výrobců elektrických pohonů a řídicích jednotek pro ovládání garážových vrat (výklopných, sekčních i rolovacích) a vjezdových bran se všemožně snaží o co nejlepší zabezpečení proti neoprávněné aktivaci. K samovolné aktivaci proto dochází ve většině případů přes vyzkratované připojené drátové ovládání nebo přes vadný dálkový ovladač. Nejjednodušším způsobem jak najít příčinu, je odpojit veškeré drátové příslušenství včetně externích přijímačů a ovládat pohon pouze dálkovým ovladačem (tímto vyloučíme vadné příslušenství).

Je možné ovládat vnitřní osvětlení garáže (osvětlení příjezdové cesty) pomocí pohonu garážových vrat?

Ano, výrobci elektrických pohonů a řídicích jednotek s touto možností počítají vesměs již v základní výbavě. Osvětlení bývá spínáno s počátkem pohybu pohonu a vypíná po určité době po jeho zastavení. Vzhledem k automatické aktivaci navázané na pohyb vrat není nutné osvětlení aktivovat stiskem např. jiného tlačítka na ovladači nebo myslet na jejich zhasnutí při odchodu z garáže.

Je nutná nějaká údržba/čištění větrných a slunečních čidel?

Větrná i sluneční čidla jsou navržena jako bezúdržbová, a proto za běžných okolností žádnou údržbu nevyžadují. Je ale vhodné čidla občas zkontrolovat, zda vlivem mimořádných okolností nedošlo k narušení jejich funkce. U větrného čidla se jedná zejména o jeho vychýlení z vodorovné polohy nebo o mechanické poškození lopatek snímače.

U slunečního čidla by mohlo dojít k ulpění cizích předmětů nebo k mimořádnému znečištění snímací plochy slunečního čidla. Pak je nutné čidlo očistit. Pokud čidla využívají pro svoji činnost napájení ze solárních článků, je vhodné zkontrolovat také jejich čistotu.

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů