Česká republika na veletrhu R+T 2024

Na letošním ročníku R+T se nepřehlédnutelně prezentovala také Česká republika. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytlo podporu českým vystavovatelům, což některým firmám umožnilo se na veletrhu prezentovat poprvé. Podpora veletrhu byla realizována ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stínicí technice (SPST).

V rámci této spolupráce byla vytvořena příležitost pro navazování nových obchodních kontaktů formou společenského setkání s názvem Číše vína, které se zúčastnilo téměř 60 hostů – jak českých vystavovatelů a návštěvníků, tak zahraničních vystavovatelů a hostů z evropského sdružení stínicí techniky ES-SO, jehož je SPST členem.

Účastníci akce Číše vína – R+T Stuttgart, 21. 2. 2024
Účastníci akce Číše vína – R+T Stuttgart, 21. 2. 2024

„Poprvé v rámci Programu českých oficiálních účastí podpořilo MPO účast českých firem na veletrhu R+T zaměřeného na stínicí techniku. Podpora podnikatelských subjektů na veletrzích a výstavách v zahraničí patří mezi nejefektivnější nástroje pro jejich expanzi na nové trhy. Umožňuje osobní setkání a jednání s relevantními obchodními partnery, získávání nových prodejních kanálů a distributorů, kontakt s odbornou veřejností či udržování si trvalého postavení na trhu. I v dnešní online době je tedy účast na veletrzích spojená s přímým osobním kontaktem nenahraditelná.

Je skvělé, že bylo možné podpořit české firmy na tak významné akci, která nabízí to nejlepší z oboru včetně velkého množství inovativních řešení. Důležitá je i značná přidaná hodnota stínicí techniky i z hlediska v dnešní době tak důležitých energetických úspor. Přípravu akce a charakter podpory MPO koordinovalo v těsné součinnosti se SPST. Podle ohlasů a zpětné vazby od vystavujících firem byla účast na veletrhů velmi úspěšná o čemž svědčí i zajímavá předpokládaná kontraktace vzešlá z veletržních jednání,“ uvedl zástupce MPO PhDr. Libor Kubelka, ministerský rada / Odbor podpory exportu – Oddělení exportních služeb.

L. Kubelka (MPO) na Číši vína
L. Kubelka (MPO) na Číši vína

Výrazné české zastoupení

Veletrhu R+T 2024 se zúčastnilo celkem 18 českých vystavovatelů, kteří se v zahraniční konkurenci nejen „neztratili“, ale dokonce jeden z nich získal nejvyšší ocenění Gold Award v kategorii interiérové stínicí techniky. Někteří z nich nám svěřili své dojmy z veletrhu:

Ing. Petr Kříž, Sales Director, BEMATECH s.r.o.
Ing. Petr Kříž, Sales Director, BEMATECH s.r.o.

„Veletrh R+T je nejvýznamnější veletrh stínicí techniky v Evropě, ale zúčastňuje se ho velké množství vystavovatelů a návštěvníků z celého světa. Tím se tento veletrh stává veletrhem s celosvětovým významem. My jsme od něj očekávali především zájem o náš patent ZOOMTECH – speciální technologii, s nulovým průhybem trubky v navíjecí hřídeli. Tento zájem byl nakonec enormní a překonal naše očekávání. Určitě budeme mít zájem zúčastnit se i příštího R+T za 3 roky.“

Petr Landa, Obchodní oddělení, ISOparts s.r.o.
Petr Landa, Obchodní oddělení, ISOparts s.r.o.

Věříme, že v dnešní době plné nejrůznější marketingové komunikace je osobní setkání a přímá komunikace jednou z nejdůležitějších a nejefektivnějších forem úspěšného obchodního partnerství, i proto jsme přivítali možnost zúčastnit se veletrhu R+T 2024 Stuttgart. Jednalo se o naši první zkušenost s veletrhem tohoto rozsahu, oceňujeme především, že se jedná o odborný veletrh s možností setkání nejen s potencionálními partnery z tuzemska a zahraničí, ale i oborovými kolegy. Hojná účast návštěvníků a zájem o náš systém řešení podomítkové přípravy pro exteriérové stínění nás mile potěšila. Jsme přesvědčení, že nabízíme kvalitní a efektivní řešení, které vyhovuje dnešním standardům a kladenému důrazu na úsporu energie, a proto má své místo v současném stavebním prostředí. Rozhodnutí zvolit komplexní vzorek s purenitovým boxem PBI50 a izolačním ostěním z PET materiálu včetně zapravení do fasády v řezu se ukázalo jako optimální. Ocenilo ho mnoho návštěvníků našeho stánku, a především podpořil věcnou diskuzi k dané problematice. Nutno zmínit podporu a spolupráci MPO a SPST, kterým touto cestou děkujeme a s nadšením se zúčastníme dalších ročníků.

Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., Marketing Director, ISOTRA a.s.
Ing. Jakub Vaněk, Ph.D., Marketing Director, ISOTRA a.s.

„Pro obor stínicí techniky má tento veletrh zásadní význam. Je to největší veletrh stínicí techniky na světě. Koná se v centru Evropy, na moderním výstavišti, na špičkové úrovni. Pokud chtějí čeští výrobci stínicí techniky být úspěšní na zahraničních trzích, pak by se měli tohoto veletrhu zcela jistě účastnit. Od veletrhu očekávám, že se budeme moci setkat s našimi stávajícími klienty i řadou nových zákazníků. Že budeme moci prezentovat jak nové výrobky, tak inovace stávajících produktů a že budeme moci jednat o možnostech rozšíření obchodní spolupráce. Veletrh R+T se konal po šesti letech a rozhodně splnil naše očekávání. Pozitivní pro nás byl enormní zájem návštěvníků a odborné veřejnosti. Bylo cítit, že obor stínicí techniky je na vzestupu, že jeho vliv na tepelnou bilanci budov a pozitivní vliv na životní prostředí je významný. Děkujeme také za podporu ze strany MPO. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo zajistit tuto podporu také v roce 2027. Velice pozitivně vnímáme pozvání na „Číši vína“, kde jsme mohli zástupci MPO za projevenou podporu osobně poděkovat. Účast naší společnosti na veletrhu plánujeme také v roce 2027.“

Miroslav Kubík, jednatel společnosti LOMAX & Co s.r.o.
Miroslav Kubík, jednatel společnosti LOMAX & Co s.r.o.

„Všichni vnímáme velmi pozitivně, že mohl veletrh R+T po delší odmlce opět proběhnout. Považujeme ho za nejvýznamnější událost v našem oboru. Během veletrhu jsme absolvovali spoustu věcných jednání a získali kontakty na nové potenciální obchodní partnery ke spolupráci. Těší nás, že jsme se veletrhu mohli zúčastnit jako vystavovatelé a představit tak odborné veřejnosti novou screenovou roletu s patentovanou technologií, inovovaná boční vrata Praktik, venkovní žaluzii Z90 PRO s velmi nízkým paketem nebo žaluzii Z70 s vysokou odolností proti větru. Naše společnost by se ráda zúčastnila i dalších ročníků veletrhu.“

Šárka + Pierre Mannhart, Sales Department/Obchodní oddělení, UMBRATEC s.r.o.
Šárka + Pierre Mannhart, Sales Department/Obchodní oddělení, UMBRATEC s.r.o.

„Veletrh R+T vnímáme jako největší a nejdůležitější veletrh v našem oboru. Poskytuje možnost potkat se se spoustou stávajících i potencionálních nových zákazníků na jednom místě. Zároveň se na něm můžeme potkat s dodavateli a poznat jejich novinky. My jsme od R+T očekávali možnost zviditelnit naši malou a flexibilní firmu a naše produkty, což nám veletrh splnil. Setkali jsme se na něm se zajímavými lidmi, získali mnoho kontaktů do celého světa. Pozitivní bylo vidět, že se lidé těšili po tak dlouhé době zase na osobní setkání na R+T. A že vítězem inovativní ceny v kategorii interiérových stínicích systémů byla česká firma Bematech. Chtěli bychom poděkovat za možnost se veletrhu zúčastnit a za poskytnutou podporu.“

Zájem mezi studenty

Velmi příznivě vnímáme také to, že se veletrhu zúčastnili studenti a pedagogové ze SOŠ a SOU stavební v Kolíně, což určitě pomůže přípravě budoucí kvalitní pracovní síly pro toto odvětví. SPST připravil pro studenty soutěž a pro pedagogy konzultace na stáncích českých vystavovatelů.

„Ve čtvrtek 22.2.2024 se sedm studentů z třídy ME2 v doprovodu dvou UOV (V. Finek a P. Radoňský) zúčastnilo veletrhu R+T ve Stuttgartu. Výkonná manažerka, paní Ing. Š. Lubinová, ze Svazu podnikatelů ve stínicí technice, která nás tímto veletrhem provedla mezi českými zástupci, uspořádala pro studenty zajímavou soutěž s věcnými cenami od těchto firem. Studenti tak získali větší rozhled v oboru stínicí techniky a zjistili, jak vysoko si stojí české firmy na evropském trhu,“ řekl o exkurzi studentů ze SOŠ a SOU stavební Kolín V. Finek.

Příští R+T se bude konat na Messe Stuttgart v únoru 2027 a my se už těšíme na další zajímavé aktivity během něj.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

Členové SPST na veletrhu R+T 2024

Další čeští zástupci na veletrhu R+T

inzerce lomax duben 24

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů