Stavební průmysl naléhavě potřebuje vyškolené odborníky na stínicí techniku

ES-SO nabízí nejúplnější specializovaný školicí program

Evropská organizace pro stínicí techniku (ES-SO) zdůrazňuje v rámci boje s přehříváním budov zásadní význam systematické integrace stínicí techniky, protože udržitelnost a energetická účinnost hrají ve stavebním průmyslu významnou roli.

Naše budovy budou jednoznačně hrát klíčovou roli v dosažení cíle klimatické neutrality do roku 2050. V důsledku toho je nyní pro evropské stavebnictví naléhavou a důležitou výzvou mít dobře informovanou a lépe připravenou pracovní sílu.

Stínicí technika výrazně snižuje potřebu chlazení a tím energetickou náročnost budovy. Správná specifikace stínicí techniky však vyžaduje hluboké znalosti.

Stavebnictví tradičně váhalo s novými inovacemi a vývojem, příkladem jsou tepelná čerpadla, která se stala běžnými až po silné počáteční skepsi.  Organizace ES-SO zjistila, že totéž platí o stínicí technice, která je často považována za něco, co je “jen na ozdobu”. Změna klimatu a rychlý vývoj v oblasti energeticky efektivních budov však činí ze stínicích systémů klíčovou součást budovy.

Stínicí technika je energeticky nejúčinnější způsob ochrany budovy před přehříváním a jako taková bude stále důležitější,“ říká Ann Van Eycken, generální tajemnice ES-SO. „Evropa čelí vlně renovací, ve které bude stínicí technika hrát klíčovou roli. Úspěšná integrace stínicí techniky s ohledem na energeticky efektivní výstavbu a renovace však vyžaduje odborné znalosti, od specifikace klimatické zóny, přes orientaci fasády, požadovanou plochu zasklení, prostup slunečního tepelného záření a přirozeného denního světla až po vnitřní klima a automatické řízení. Rozsáhlé školení je nezbytné k tomu, abychom přispěli k budoucnosti udržitelné výstavby.

Od základních principů až po nejnovější vývoj

ES-SO nabízí školicí programy po celé Evropě, určené svým členům, profesionálním dodavatelům stínicích systémů. Školení, které ES-SO nabízí, se aktivně snaží sdílet znalosti a osvědčené postupy s odborníky ve stavebnictví prostřednictvím specializovaných vzdělávacích programů, a je zaměřeno na výhody, které poskytuje dynamická stínicí technika, především na úsporu energie a vizuální a tepelný komfort.

V tomto smyslu se liší od interního školení, které společnosti poskytují a které je často více orientováno na jejich konkrétní produkt. Školení ES-SO mohou být organizována lokálně v prostorách společností nebo jejich oborového sdružení, nebo mohou být absolvována online prostřednictvím ES-SO e-Academy. Program zahrnuje široké spektrum témat, od základních principů ochrany proti slunci a řízení denního světla až po nejnovější vývoj v oblasti stínicí techniky a znalost místních předpisů.

„Získané znalosti pomohou lépe porozumět potřebám zákazníků, budovat profesionalitu a důvěru v nepředvídatelném prostředí globálního oteplování a vysokých cen energií,“ dodává Ann Van Eycken. „Investice do školení v oblasti stínicí techniky také nabízí strategickou výhodu. Ti, kteří takové specializované školení absolvují, jsou schopni lépe podporovat inovace, zvýšit komfort uživatelů budov a vypořádat se s výzvami změny klimatu.

S více než 200 školiteli každý rok po celé Evropě předávají vyškolení odborníci ve stavebnictví bohaté znalosti a dovednosti k optimální integraci stínicí techniky. Pro více informací o školicím programu navštivte www.es-so.com.

První držitelé certifikátu ADVISOR v České republice

V úterý 7. listopadu 2023 se konal historicky první kurz ADVISOR pořádaný Svazem podnikatelů ve stínicí technice (SPST). Účastníky byli jednak členové SPST a jednak několik hostů z polského svazu stínicí techniky PROP. Kurz je součástí vzdělávacích programů ES-SO Academy a vedla ho právě vedoucí vzdělávací komise ES-SO Maria Moya ze Španělska.

Téma bylo náročné, ale užitečné. Účastníci nejen poslouchali, ale také měřili, průběžně odpovídali na on-line „kontrolní otázky“ a nakonec se museli popasovat se závěrečným testem. Obstáli všichni a odměnou jim byl přidělený certifikát a foto se sympatickou lektorkou. Přejeme jim hodně úspěchů při uplatňování získaných vědomostí!


O ES-SO – www.es-so.com

Logo ES-SO

ES-SO je nezisková organizace založená podle belgického práva, jejímž cílem je propagovat pozitivní vliv stínicí techniky na řízení vnitřního prostředí, čímž podporuje ambiciózní cíle EU v oblasti energetické účinnosti. ES-SO je evropská organizace zastřešující profesionální organizace (svazy a asociace) stínicí techniky v jednotlivých zemích. Evropský průmysl stínění zaměstnává více než 450 000 lidí a generuje roční tržby přesahující 22 miliard EUR. ES-SO sídlí v Bruselu, což je ideální místo pro zajištění toho, aby byl hlas tohoto oboru slyšet, a díky tomu může pozitivně přispět k dosažení evropských energetických cílů. ES-SO se také aktivně podílí na řadě evropských projektů v roli podporovatele i poradce.

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů