Spolupráce SPST se středními školami

Ani v posledních měsících jsme nezaháleli a pokračovali ve spolupráci se středními školami na výuce stínicí techniky.

Ve dnech 2. a 3. května jsme se věnovali studentům SOŠ Jarov. 2. května jsme přednášeli témata Vliv stínicí techniky na světelné a tepelné podmínky v budovách a Účely stínicí techniky a její význam v občanské a bytové zástavbě. Následující den studenti absolvovali exkurzi k jednomu ze členů svazu – firmy SAMEŽALUZIE.CZ, kde se „naživo“ seznámili s kompletním sortimentem stínicích prvků.

Výuka na SOŠ Jarov
Výuka na SOŠ Jarov
Výuka na SOŠ Jarov
Výuka na SOŠ Jarov
Exkurze studentů SOŠ Jarov do showroomu firmy SAMEŽALUZIE.CZ

Dne 15. května jsme se domluvili na spolupráci s dalšími dvěma školami, a to se SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši a s VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sázavou. Výuku zahájíme v příštím školním roce a už se těšíme na spolupráci!

V červnu jsme také zahájili spolupráci se SOŠ a SOU stavební v Kolíně, kde na úvod proběhly exkurze 3 skupin studentů do showroomu firmy VFtyp s.r.o. Těší nás, že studenti nebyli pasivní, výrobky si prohlédli, vyzkoušeli ovládání … a ptali se.

Exkurze studentů SOŠ a SOU Kolín do showroomu firmy VFtyp
Exkurze studentů SOU Stavební Opava do výrobních prostor firmy ISOTRA a.s.

Poslední součást výuky proběhla 26. června pro SOU stavební v Opavě, jehož studenti se podívali do výrobních prostor i do showroomu společnosti ISOTRA a.s. Také zde studenti projevili velký zájem a měli řadu dotazů.

V závěru tohoto školního roku jsme se také přičinili o to, aby měla výuka stínicí techniky v budoucnu jednotnou koncepci. Setkali jsme se na to 25. června ve SOŠ a SOU stavební v Kolíně a tým tvořený zástupkyněmi ze SOŠ Jarov, kolegy ze SOŠ a SOU Kolín a zástupci ze SPST, připravil učební materiály pro budoucí výuku.

Setkání nad přípravou učebních materiálů pro budoucí výuku o stínicí technice

Vycházeli jsme při tom z Produktových listů stínicí techniky, jejichž 3. vydání jsme dokončili koncem loňského roku. Vzniknou tak dvě učebnice: jedna k celkovému přehledu stínicí techniky, jejím typům a k vlivu na tepelnou a zrakovou pohodu a na energetickou bilanci budovy, a druhá k pohonům pro stínicí techniku a řídicím systémům stínicí techniky. Během léta obě učebnice dokončíme a věříme, že na podzim je uvedeme do života. 

Ing. Štěpánka Lubinová

Svaz podnikatelů ve stínicí technice

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů