Sekční garážová vrata

Sekční vrata se skládají zpravidla ze čtyř nebo více vratových panelů (sekcí – odtud název tohoto typu vrat), dále vodicích kolejnic a pružinového mechanizmu, který zajišťuje otevírání a zavírání vrat. Samotné panely bývají převážně zateplené, ale mohou být provedeny i bez tepelné izolace, tj. pouze formou vyválcovaného plechu s několika výztuhami na vnitřní straně panelu. Tyto výztuhy zpevňují panel a brání jeho prolomení. Vzhledem k pevnosti vrat, jejich tepelné izolaci a ceně se tato vrata takřka nepoužívají.

Naprostá většina v současnosti vyráběných sekčních vrat využívá sendvičových panelů. Jádro panelu tvoří izolační hmota – nejčastěji polyuretan (PUR) nebo polystyren. Z obou stran panelu je pak osazen ocelový nebo hliníkový plech s patřičnou povrchovou úpravou zajišťující jednak antikorozní ochranu a jednak estetický vzhled vrat. Na trhu se nejčastěji pohybují panely o celkové síle 20 – 45 mm. Globálně můžeme říct, že čím silnější je panel, tím lépe.

sekční garážová vrata Lomax

Dvě základní skupiny vrat

Výrobu vrat lze rozdělit do dvou základních skupin. Především v zahraničí je zvykem vyrábět vrata dle pevně daného rastru normovaných rozměrů pro šířku a výšku. Na stavebníkovi pak je, aby přizpůsobil rozměry otvoru pro vrata. Tímto stylem bylo možno dosáhnout sériové výroby vrat a došlo též ke snížení výrobních nákladů, a tedy i prodejní ceny vrat. Další výhodou je, že jednotlivé vratové segmenty mají stejnou pohledovou výšku. Pokud je tedy garáž ve výstavbě a rozměry otvoru se přizpůsobí rozměrům sériově vyráběných vrat, pak nebude s montáží ani následným provozem problém. 

V tuzemsku se naproti těmto zvyklostem prakticky všechny firmy zabývající se výrobou vrat orientovaly na konkrétní požadavky zákazníků a vrata vyrábějí na míru, přesně dle rozměrů stavebního otvoru. Zákazník tedy nemusí upravovat rozměry stavebního otvoru a vrata se při výrobě přizpůsobí. Výroba vrat na míru však s sebou nese jistá omezení. Týká se to rozměrů použitých panelů. Nejčastěji se pro výrobu používají panely o tzv. krycí výšce 500 mm a 600 mm. Jejich vzájemnou kombinací výrobci dosahují požadovaných celkových výšek vrat. Jelikož nelze pouhou kombinací dvou rozměrů obsáhnout každou požadovanou výšku pro všechny otvory, dochází k odříznutí přebytečné části spodního nebo horního (nebo i obou) panelů. Pohledově mohou v těchto případech vrata působit poněkud nesouladně. Obzvláště je toto patrné na vratech s kazetovým prolisem, protože rozměr kazety je vždy stejný, ale výška panelů se může lišit. 

Tažný nebo torzní pružinový systém?

Pohyb vrat pomáhá realizovat pružinový systém, který vyvažuje váhu vrat. Je nutné si uvědomit, že hmotnost vrat není zanedbatelná (pohybuje se od 8 do 15 kg/m2) a sekční vrata se otevírají směrem nahoru tedy proti zemské přitažlivosti. Pružinové systémy můžeme rovněž rozdělit na dvě skupiny – tažné a torzní. Tažné pružiny nacházejí uplatnění nejvíce u vrat do šířky 3000 mm; jejich síla je tedy omezena. Tažné pružiny se umisťují buď svisle do vertikálních částí vodicích kolejnic anebo vodorovně do horizontálních kolejnic pod strop. Výhodou je, že výrobní náklady jsou nižší, takže opět ovlivní cenu výrobku směrem dolů. Nevýhodou je nižší životnost s omezenou možností seřízení.

Torzní pružinový systém je umístěn na hřídeli, na níž jsou usazeny lankové bubny. Torzní pružiny se nejčastěji používají v páru, ale vzhledem k rozměrům a hmotnosti vrat se můžeme setkat i s aplikacemi pouze jedné pružiny nebo naopak čtyř či více pružin. U vrat větších rozměrů pak můžeme vidět pružinový duplex, což je jednoduše řečeno pružina v pružině nebo sestavy několika pružinových hřídelí nad sebou. Výhodou torzních pružin je možnost seřízení jejich napnutí, takže když časem dojde k únavě materiálu a vrata mají tendenci padat k zemi, může se korigovat vyvážení vrat dopnutím pružin. 

Princip pohybu vrat spočívá v tom, že síla pružin se přenese pomocí torzní hřídele na lankové bubny, na něž se navíjí lanko připevněné ke spodnímu panelu vrat. Otáčením hřídele dochází k návinu lanka na závity bubnů a tím ke zdvižení vrat. Vratové panely jsou mezi sebou spojeny ohebnými panty a na krajích jsou tyto panty osazeny pouzdrem pro vodicí kolečka. Jednotliví výrobci používají různé typy vodicích koleček – buď s kuličkovým ložiskem anebo bez něj. Výhody asi není nutné popisovat, ložisko vítězí.

sekční garážová vrata

Barvy

Barevná škála sekčních vrat je poměrně pestrá, a to u všech výrobců. Zákazník má možnost zvolit si barevné provedení vrat dle svého výběru. Základní barva bývá často bílá nebo hnědá. Někteří výrobci mají rozšířenou nabídku základních barev na více odstínů. Pokud základní nabídka nestačí, je možné každá vrata nastříkat libovolným odstínem. Odstíny je možno vybrat ve standardizovaných vzornících RAL nebo NCS. Tato volba však nemusí být pro všechny právě ideální, protože na výběr je více než 2500 odstínů. Další, převážně v našich končinách oblíbenou variantou, je dekorativní fólie s imitací dřeva. K výběru je okolo 30ti různých provedení od nejoblíbenějšího zlatého dubu až po například černou třešeň. Tyto fólie kopírují nabídku povrchů pro plastová okna, takže sladit vzhled vrat s novými okny dnes již není naprosto žádný problém.

kazetová garážová vrata

Design

Nejrozšířenějším designem z let nedávno minulých je kazetové provedení. Toto provedení je v současnosti na ústupu a je pomalu vytlačováno novými trendy. Vrata v kazetovém provedení bývají u některých výrobců limitována vzhledem k šířce. Je to dáno tím, že rozteč mezi jednotlivými kazetami je fixní, a tak vzdálenost mezi první kazetou a špaletou otvoru může být rozdílná. Je to opět věc estetického náhledu. Druhým „nedostatkem“ kazet je, že se na nich zejména v blízkosti komunikací usazuje prach. 

Univerzálním provedením panelu je „lamela“. Jedná se o vodorovný prolis, většinou o šířce okolo 10 mm, v rozestupu asi 100 mm. Toto provedení nemá prakticky žádná omezení. U jednotlivých výrobců se však liší hloubka a styl jednotlivých drážek. Výhodou tohoto provedení je zvýšená pevnost pláště panelu. 

Dalším provedením je zcela rovný panel bez jakýchkoliv zásahů. Struktura ale může být ovlivněna typem použitého plechu. Obecně je toto provedení velmi líbivé, nicméně pozor na hladký plech. Každé sebemenší poškození povrchu je okamžitě patrné a následné opravy nákladné. 

Posledním současným hitem je doplnit vrata dekorací z nerezového či jiného plechu. Na výběr má každý výrobce základní řadu svých vzorů a většina z nich pak nabízí možnost vlastního návrhu. Na vratech se tedy může objevit třeba slunečnice nebo sněhulák a vrata tak získají punc originality. 

sekční garážová vrata

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů