Produktové listy stínicí techniky – aktualizované vydání 2023

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) je garantem profesionality na trhu stínicí techniky a zasazuje se o šíření relevantních informací z oboru jak mezi profesionály, tak mezi laickou veřejnost. Jedním z prostředků, jak těchto cílů dosáhnout, je tvorba produktových listů pro jednotlivé skupiny výrobků oboru stínicí techniky, které shrnují nejběžněji používané varianty stínicích prvků na českém trhu. Před pár dny byly dokončena a zveřejněna aktualizace tohoto nezávislého technického dokumentu reflektující nejnovější informace a předpisy z oboru stínicí techniky.

Produktový list je ucelený dokument, který popisuje účel výrobku, jeho funkci ve stavbě a užitné vlastnosti, rozdělení podle technických parametrů a materiálové složení produktu. Velice důležitou součástí produktových listů je výčet způsobů montáže a ovládání. V produktových listech jsou uvedeny základní požadavky norem, které jsou doplněny o vlastnosti v normách neuvedené nebo normami nepožadované. Definice výrobků jsou použity z ČSN EN 12216:2003 – Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a definice.

Z hlediska struktury je každý produktový list (kromě prvního a posledních dvou) rozdělen do následujících kapitol:

  • Účel produktu
  • Rozdělení produktu
  • Technický popis produktu
  • Normové požadavky
  • Další vlastnosti nepožadované normou (nebo v normě neuvedené)
  • Další doplňující informace

Svaz podnikatelů ve stínicí technice jako tvůrce standardů jednotlivých výrobků se zasazuje o jejich šíření a používání ve vztahu k zákazníkům. Naším záměrem je poskytnout tímto dokumentem vhodný pracovní nástroj zejména projektantům a architektům, aby se mohli snadněji orientovat v produktech stínicí techniky a navrhnout tak do svých projektů vždy ideální řešení s ohledem na požadavky investora i v souladu s normami. Dále pak by měl pomoci montážním firmám v bezchybné instalaci, následném servisu a v přesnějším rozlišování oprávněných a neoprávněných reklamací stínicích prvků u koncového zákazníka.

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování energetické náročnosti budov, a také vzhledem k aktualizaci normy ČSN EN 14501:2021 Clony a okenice – Tepelná a zraková pohoda – Funkční charakteristiky a klasifikace jsme toto třetí – aktualizované – vydání Produktových listů doplnili o nový produktový list Vliv stínicí techniky na tepelnou a zrakovou pohodu, který se věnuje právě těmto parametrům stínění. Věříme, že díky uvedeným změnám bude tento dokument opět komplexněji a také přehledněji popisovat nejběžněji používané varianty stínicí techniky na českém trhu.

Na dokumentu pracoval Odborný tým SPST a na jeho připomínkování se podíleli všichni členové svazu. Při formulaci technických požadavků spolupracoval Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o.

Přestože Produktovým listům byla věnována velká pozornost, počítáme s jejich aktualizací a doplňováním i v budoucnu. Cílem je, aby Produktové listy byly živým dokumentem, který věrně odráží aktuální stav daného typu produktů v oblasti stínicí techniky. Budeme proto vděčni za jakékoli náměty na jejich zlepšení.

Produktové listy jsou dostupné na webových stránkách SPST. Pro přístup k dokumentu je nutná registrace.

Ing. Štěpánka Lubinová
Výkonná manažerka SPST

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů