Energetický štítek pro stínicí techniku

Stínicí technika má prokazatelně pozitivní vliv na energetickou náročnost domu. Jasně to ukazuje
energetický štítek zkušebního ustavu ift f Rosenheimu – Energy Label ift Rosenheim (dále
Energy Label). Ukazuje energetické přednosti stínicí techniky na okenní systémy a nabízí větší
transparentnost.

Energy Label poskytuje jednotné hodnotící měřítko pro vliv různých stínicích prvků v kombinaci s oknem na únik tepla z místností nebo na jejich přehřívání. Aby bylo dosaženo klasifikace blízké realitě, byly vzaty v úvahu potřeby protichůdných ročních období v létě a v zimě. V létě je pro nás podstatné zabránit přehřívání obytných prostor, úspora na nákladech za klimatizaci a také zvýšení uživatelského komfortu. V zimě zohledňujeme optimální využití denního světla jako přirozeného zdroje energie ke snížení potřeby vytápění a zlepšení izolačních vlastností v chladných nočních hodinách. Za výsledek si v ift Rosenheim stanovili odstupňování sedmi tříd energetické efektivnosti. Uživatelé tak pro své zvolené řešení dostanou spolehlivou informaci o jeho potenciálu na energetickou úspornost.

Co je to Energy Label?

Energy Label vysvětluje úspory energie díky použití stínicí techniky na oknech. Podobně jako u známého označení u elektrických přístrojů došlo i zde k rozdělení do tříd efektivnosti A až G. Energy Label pro okna zohledňuje navíc k energetickým údajům okna také pozitivní vliv stínicí techniky na energetickou náročnost v létě a v zimě. To slouží k jednotnosti při hodnocení vlivu rozdílných stínicích prvků ve spojení s oknem na letní a zimní tepelnou ochranu.

Jak ovlivňuje stínící technika okna?

V létě redukuje venkovní stínicí technika potřebu chlazení tím, že zamezí pronikání slunečních paprsků. Mohou tak být sníženy náklady na pořízení a provoz klimatizačních zařízení. V zimě je efekt opačný: místnosti se ohřívají díky žádoucímu slunečnímu záření ve dne, zatímco v noci snižují např. rolety únik tepla z místností ven a redukují tak potřebu energie na vytápění.

Kdo vyvinul Energy Label?

Ve spolupráci se sdružením ITRS (Technische Textilien, Rollladen und Sonnenschutz e.V. – Technické textilie, rolety a stínicí technika, pozn. překl.) vypracoval energetický štítek pro okna renomovaný Institut für Fenster technik (ift – institut pro okenní techniku, pozn. překl.), aby tak poskytnul projektantům a uživatelům lepší přehled o tom, jaký přínos má stínicí technika pro energetickou bilanci.

Úspora energie díky oknům se stínící technikou – na první pohled patrný vliv systému okno-stínící technika

infografika energetický štítek pro stínící techniku
Obr. 1: energetický štítek ift Rosenheim zobrazením tříd energetické efektivnosti znázorňuje energetickou úspornost díky oknům s automaticky řízenou stínicí technikou jak v létě, tak v zimě.

Princip fungování v zimě

Princip fungování v létě

Co to skutečně přinese/znamená?

Aby se zjistil vliv venkovních stínicích prvků na konečnou úsporu energie, musí být vzaty v úvahu různé faktory. K nim patří mimo jiné směřování oken vůči obloze, průměrná doba oslunění, oblačnosti a také zastínění, a samozřejmě také použité okno. Proto bývá provedeno srovnání zpravidla při použití normového okna. Pokud je na okně, které splňuje minimální požadavky energetického předpisu (EnEV), namontována roleta, dosáhne tato kombinace okna a stínicího prvku oproti použití samotného okna v zimě pozitivního posunu v energetických třídách např. ze třídy C do B.

V létě, když se jedná o redukci potřeby chlazení uvnitř, bývá v zásadě v této kombinaci dosahováno minimálně třídy B. Bez stínicího prvku by bylo samotné okno zařazeno do třídy F, s roletou do třídy B (viz obrázek 1 uprostřed). V létě je pozitivní efekt obecně vyšší než v zimě.

Energy Label pro okna také upozorňuje na to, že význam venkovního stínění zdaleka nespočívá pouze v designu, ochraně vůči počasí nebo v zabránění vloupání.

Požadavky na léto a zimu

V zimě se v noci díky stínicí technice snižuje ztráta tepla oknem. Přes den se stínicí technika vytahuje, tím může být v maximální míře využito solárních zisků.

V létě slouží stínicí technika k zastínění vnitřního prostředí místností a tím přispívá k příjemné vnitřní teplotě.

Energy Label pro okna se stínicí technikou – větší transparentnost pro stavebníky a uživatele

Energy Label je objektivní nástroj s vysokou vypovídací hodnotou, který slouží k uvědomění si potenciálu energetických úspor u stínicí techniky ve spojení s oknem. Je použitelný i pro případy rekonstrukcí nebo dodatečného pořízení stínicích prvků.

Odebírejte náš newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas s našimi podmínkami zpracování osobních údajů